Co to jest PSZOK ?

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym
mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie pozostawić odpady komunalne zbierane w sposób
selektywny - zwłaszcza takie, których nie mogą wyrzucić do kontenerów przydomowych.

Odpady, które można pozostawić w PSZOK:

papier,szkło plastik, metal
Zużyte opony (pochodzące wyłącznie od rowerów, motocykli, kładów, samochodów osobowych) – Limit 4 sztuk na rok na mieszkańca
Limit 100 kg na rok na mieszkańca.
Limit 100 kg na rok na mieszkańca (szczegóły w regulaminie) oraz 120 litrów na rok na mieszkańca materiały izolacyjne ( np: styropian, wełna mineralna, folia budowlana)

Czego nie przywozić?

PSZOK powstał w celu odbioru odpadów komunalnych wyłącznie z domów i mieszkań prywatnych, Nie można przywozić do nich śmieci pochodzących z działalności gospodarczej.

 

Ponadto PSZOK nie przyjmuje produktów niesegregowanych, w uszkodzonych bądź nieszczelnych opakowaniach oraz odpadów zawierających azbest.

PSZOK Proszowice

Postępowanie na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zgłoszenie się do obsługi PSZOK celem weryfikacji dostarczonych odpadów i wskazania miejsca rozładunku.
Wjazd na teren PSZOK-u
Ważenie odpadów
Odbiór pisemnego potwierdzenia przyjęcia odpadów.

Formularz zgloszenia odpadow

Regulamin PSZOK

Formularz online zgłoszenia odpadów

Należy wypełnić wszystkie pole w ankiecie. Kod odpadów dostępne są w regulaminie PSZOK-u lub na stronie. W przypadku chęci zgłoszenie więcej niż jednego rodzaju odpadu, odpowiedź w każdym polu ankiety należy wypisywać w zachowaniu kolejności po przecinku np:. ( 1. opony, 2. baterie, 3. wielkie gabaryty itd.)

  Kontakt

  Telefon:

  +48 510 286 685

  Email:

  kontakt@pszok.proszowice.pl

  Adres:

  ul. Źródlana 4
  32-100
  Proszowice

  Godziny otwarcia:

  Od Poniedziałku do Soboty w godz. 8:00 – 15:00
  Wtorek – nieczynne